Thanh Hóa loại 49 dự án ra khỏi kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm nay

49 dự án với tổng diện tích hơn 138 ha được Thanh Hóa đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và bổ sung danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá trên địa bàn. 

Cụ thể, có 49 dự án với tổng diện tích quy hoạch 138,6 ha được đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Trong đó, tổng diện tích thực hiện đấu giá của các dự án gần 86 ha. 

Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu về khoảng 2.530 tỷ đồng, sal khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật dự kiến thu về khoảng 1.929 tỷ đồng. 

Lý giải về việc đưa các dự án ra khỏi danh mục đấu giá năm nay, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết do công tác thực hiện giải phóng mặt bằng, lập mặt bằng quy hoạch 1/500 không đảm bảo thực hiện xong nên không kịp để tổ chức đấu giá trong năm 2022. 

Ngoài ra, một số dự án được đề xuất không triển khai thực hiện do vướng giải phóng mặt bằng, không phù hợp với quy hoạch chung của xã, xảy ra nhiều vướng mắc trong đấu giá quỹ đất công ích, quy hoạch sang mục đích khác hoặc do quy hoạch mở rộng địa giới hành chính,... 

Tỉnh Thanh Hóa đã bổ sung danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao (cũ) của huyện Cẩm Thủy với diện tích gần 44.950 m2, giá trị quyền sử dụng đất hơn 131 tỷ đồng. 

Trong quyết định lần này, tỉnh Thanh Hóa cũng điều chỉnh danh mục gồm 14 dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích khoảng 40 ha.

Theo kế hoạch, trong năm nay, tỉnh Thanh Hóa dự kiến đấu giá 822 dự án với tổng diện tích theo quy hoạch là 2.007 ha. Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá hơn 910 ha.

Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu 21.037,18 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là 12.225,64 tỷ đồng.

Riêng tại TP Thanh Hóa dự kiến đấu giá 38 dự án (34 dự án chuyển tiếp năm 2021 và 4 dự án mới), tổng diện tích đấu giá là 193,01. Số tiền sử dụng đất dự kiến thu được 2.300 tỷ đồng.

TP Sầm Sơn có 49 dự án (44 dự án chuyển tiếp và 5 dự án mới) với tổng diện tích quy hoạch 190,52 ha; tổng diện tích đấu giá là 62,71. Số tiền dự thu đất năm 2022 khoảng 3.111 tỷ đồng.

Một số địa phương khác có số lượng nhiều như huyện Đông Sơn có 80 dự án, huyện Thiệu Hóa có 93 dự án, tại huyện Quảng Xương có 23 dự án, huyện Hoằng Hóa dự kiến đấu giá 113 dự án.

 

chọn
Bức tranh tương phản về nguồn cung giữa thị trường Hà Nội và TP HCM trong tháng 8
Tháng 8, thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi nhận khoảng 1.200 sản phẩm mới, tăng 60% so với tháng 7. Ở chiều ngược lại, thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận có 900 sản phẩm mới cung cấp ra thị trường, giảm 70%.