Thanh Hoá thêm 9 dự án khu dân cư 50 ha vào kế hoạch sử dụng đất huyện Thọ Xuân

Thanh Hoá bổ sung 9 dự án khu dân cư và giao thông tổng diện tích 62,3 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thọ Xuân.

UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận thực hiện 9 công trình, dự án quy mô 62,3 ha và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thọ Xuân. Trong đó có 7 dự án khu dân cư 50,3 ha và hai dự án giao thông 12 ha.

Cụ thể, 7 khu dân cư bao gồm: Khu dân cư đô thị Xuân Lai (khu dân cư mới hai bên đường Lê Hoàn, giai đoạn 4) diện tích 4,3 ha; khu dân cư mới xã Xuân Minh giai đoạn 2 quy mô 9 ha; khu dân cư Đồng Mã Cố Dưới thôn Phong Lạc 7,5 ha; khu dân cư mới xã Xuân Hồng giai đoạn 2 quy mô 7,5 ha; khu dân cư mới xã Thọ Lộc giai đoạn 2 rộng 8,2 ha; hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Phú Xuân diện tích 8,5 ha; khu dân cư mới Xuân Hoà - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân 5,3 ha.

Hai dự án giao thông 12 ha là cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B, đoạn từ thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, diện tích 7,5 ha và đoạn từ xã Thọ Lập đi xã Xuân Tín quy hoạch 4,5 ha. 

Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung thẩm định về vị trí, ranh giới, số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của từng dự án.

UBND huyện Thọ Xuân là chủ đầu tư các dự án tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về đầu tư, xây dựng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng nếu có, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan.

chọn