Thanh Hóa sắp đấu giá 15 lô đất tại huyện Quảng Xương, khởi điểm từ 437,5 triệu đồng/lô

Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Phát phối hợp với UBND huyện Quảng Xương tổ chức đấu giá 15 lô đất trên địa bàn vào ngày 19/8 tới đây.

Mỗi lô đất có diện tích từ 122,4 m2 đến 130 m2, giá khởi điểm từ 437,5 triệu đồng đến 750 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 87 triệu đồng đến 150 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

 Các lô đất sắp đấu giá tại huyện Quảng Xương.

Xem tài sản từ ngày 9/8 đến hết ngày 10/8 tại khu đất đấu giá trên địa bàn xã Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Trường, huyện Quảng Xương.

Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ nay đến 16/8 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Phát; Bộ phận một cửa UBND huyện Quảng Xương; trụ sở UBND xã Quảng Bình, xã Quảng Lưu, xã Quảng Trường.

Tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 16/8 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Phát và ngày 16/8 thu tại UBND xã Quảng Bình, xã Quảng Lưu, xã Quảng Trường.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 16/8 đến ngày 18/8, nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính đến địa chỉ trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Phát trong ngày 18/8 hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở UBND xã Quảng Bình, xã Quảng Lưu, xã Quảng Trường vào ngày 18/8.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên, công bố giá vào lúc 8h ngày 19/8 tại Hội trường UBND xã Quảng Bình.

Chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Phát, SĐT: 096607802/0975806666.

chọn