Sungroup muốn lập quy hoạch dự án 1.300 ha tại ba huyện ở Thanh Hóa

Khu Thành Hoàng Nghiêu quy mô 1.300 ha tại ba huyện Nông Cống, Triệu Sơn và Đông Sơn được phát triển thành khu du lịch lịch sử gắn với sinh thái.

 Khu đất lập quy hoạch Thành Hoàng Nghiêu, phát triển khu du lịch lịch sử sinh thái. (Nguồn: Báo Thanh Hóa).

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn ngày 29/4 của CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sungroup) - Chi nhánh Thanh Hóa về việc lập quy hoạch khu Thành Hoàng Nghiêu quy mô 1.300 ha.

Cụ thể, ranh giới lập quy hoạch di tích lịch sử Thành Hoàng Nghiêu nằm ở ba huyện Nông Cống, Triệu Sơn và Đông Sơn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, đã chuyển văn bản đề nghị của Sungroup đến Sở Xây dựng để nghiên cứu, tham mưu trong quá trình hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, có văn bản trả lời công ty và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 29/3, tỉnh này có văn bản về việc giao tính toán sơ bộ kinh phí hỗ trợ, bồi thường việc di dời các dự án trong khu vực dự kiến khoanh vùng bảo vệ di tích thành Hoàng Nghiêu 1.300 ha tại các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn và Nông Cống.

Thanh Hóa định hướng việc bảo tồn và phát triển khu di tích lịch sử Thành Hoàng Nghiêu trở thành khu du lịch lịch sử gắn với sinh thái.  

Tỉnh yêu cầu các cơ sở, ngành, địa phương gấp rút thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện việc khoanh vùng bảo vệ di tích đảm bảo theo quy định.

chọn