Tags

Đấu giá đất Thanh Hóa

Tìm theo ngày
Thông tin đấu giá đất Thanh Hóa mới nhất

Thông tin đấu giá đất Thanh Hóa mới nhất

Thông tin đấu giá đất Thanh Hóa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đấu giá tại 2 thành phố, 1 thị xã và 24 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể:

Gồm, 2 thành phố: Đấu giá đất tại TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Tại 1 thị xã: Đấu giá đất tại thị xã Bỉm Sơn.

Tại 24 huyện: Đấu giá đất huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định, Tĩnh Gia, Nông Cống, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát. 

Bên cạnh đó, đấu giá đất Thanh Hóa cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin đấu giá đất gồm có vị trí, diện tích khu đất đấu giá theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn, quận, huyện và thị xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá.  

- Giá khởi điểm và giá đặt trước của khu đất được đấu giá. 

- Sơ đồ khu đất được đấu giá.

- Hình ảnh mô tả khu đất được đấu giá.

Mục đích chính của “đấu giá đất Thanh Hóa”

Mục tiêu chính của việc đấu giá đất Thanh Hóa là:

- Giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất