Thanh Hóa đấu giá 6 thửa đất công nghiệp và TMDV hơn 48.000 m2 tại huyện Hậu Lộc

6 bất động sản tại địa chỉ thôn Tam Hòa 2, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, sẽ được đem ra đấu giá ngày 21/4.

Công ty đấu giá hợp danh HLC vừa ra các thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC).

Cụ thể là 6 bất động sản (BĐS) tại địa chỉ thôn Tam Hòa 2, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Các thửa đất có hình thức sử dụng riêng với thời hạn sử dụng đến ngày 5/10/2068.

 

TT

Thửa đất
theo số GCN QSDĐ

Mục đích sử dụng

Diện tích
(m²)

Giá khởi điểm
để đấu giá
(đồng/thửa)

Hồ sơ đấu giá
(đồng/HS)

Tiền đặt trước
(đồng/HS)

1

CR 100813

Đất công nghiệp

10,342,90

6,845,000,000

500,000

1,369,000,000

2

CR 100815

Đất công nghiệp

8,368,70

5,093,000,000

500,000

1,018,600,000

3

CR 100817

Đất công nghiệp

12,093,30

7,327,000,000

500,000

1,465,400,000

4

CT 635206

Đất thương mại dịch vụ

4,919,50

5,539,000,000

500,000

1,107,800,000

5

CR 100822

Đất công nghiệp

10,416,70

7,095,000,000

500,000

1,419,000,000

6

CR 100824

Đất công nghiệp

3,074,80

2,652,000,000

500,000

530,400,000

Tổng cộng

 

 

49,215,90

34,551,000,000

   

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký để được Công ty Đấu giá Hợp danh HLC phối hợp với Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) bố trí xem thực tế tài sản từ ngày 12/4 đến ngày 13/4 (trong giờ hành chính).

Địa điểm, thời gian đăng ký xem tài sản đấu giá tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh HLC từ 7h30 đến 16h30 ngày 10/4. Khách hàng tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ từ 7h30 ngày 5/4 đến 16h30 ngày 18/4 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh HLC.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ từ 7h30 ngày 5/4 đến 16h30 ngày 18/4 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh HLC.

Thời gian, địa điểm thu phiếu trả giá từ 7h30 ngày 18/4 đến 16h30 ngày 20/4 (trong giờ hành chính), tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh HLC.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 18/4 đến ngày 20/4 vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh HLC.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá từ 9h30 ngày 21/4 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh HLC.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh HLC, điện thoại 0912.444.339, email daugiathanhhoa@gmail.com, website daugiahlc.com.

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.