Thanh Hóa khắc phục tình trạng quy hoạch, dự án treo

Nhằm tránh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, gây bức xúc trong xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 11527/UBND-CN về việc khắc phục tình trạng quy hoạch treo và dự án treo.

 Một góc Khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Nhằm tránh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, gây bức xúc trong xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 11527/UBND-CN về việc khắc phục tình trạng quy hoạch treo và dự án treo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc rà soát các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng dự án treo. Hai đơn vị này cũng tham mưu việc thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm; trong đó, có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phải thực hiện rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn và theo nhiệm vụ, chức năng quản lý để kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn, không có tính khả thi.

Trường hợp cần thiết điều chỉnh quy hoạch thì xác định loại hình điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đối với các dự án đã được UBND cấp huyện chấp thuận đầu tư thì phải có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp xác định các loại hình điều chỉnh quy hoạch (quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị), việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác phối hợp với các địa phương rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn.

Qua kiểm tra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 164 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng; trong đó, nhiều dự án được gia hạn nhiều lần nhưng chủ đầu tư vẫn không triển khai, thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh đã quyết định thu hồi đất 21 dự án. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành tiếp tục xem xét, tham mưu xử lý theo quy định đối với 46 dự án chậm tiến độ.

chọn