Tags

Bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Tìm theo ngày
Thông tin bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực quy hoạch tại 23 huyện, 2 thành phố và 2 thị xã. Cụ thể:

Gồm, 23 huyện: Bản đồ quy hoạch ở huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và Yên Định.

Tại 2 thành phố: Bản đồ quy hoạch tại thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn.

Tại 2 thị xã: Bản đồ quy hoạch tại thị xã Nghi Sơn và Bỉm Sơn.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin quy hoạch đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn và huyện trên địa bàn thủ đô tỉnh Thanh Hóa. 

-  Thông tin quy hoạch giao thông gồm có vị trí các tuyến đường, .  

- Sơ đồ khu đất nằm trong diện quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.

Mục đích chính của “bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa”

Mục tiêu chính của việc quy hoạch tỉnh Thanh Hóa là:

- Giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

- Tạo ra tính thiết thực, tính khả thi cho quy hoạch. Quy hoạch ngày càng phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội.

- Làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của Pháp luật. 

- Giúp UBND xã, phường, thị trấn đưa ra những giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.

- Hạn chế sự chồng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai. 

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.