Đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn theo bản đồ sử dụng đất.

Thị xã Nghi Sơn có diện tích 455,61 kmvới dân số 307.304 người (2019). Thị xã Nghi Sơn có 31 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 16 phường: Bình Minh, Hải An, Hải Bình, Hải Châu, Hải Hòa, Hải Lĩnh, Hải Ninh, Hải Thanh, Hải Thượng, Mai Lâm, Nguyên Bình, Ninh Hải, Tân Dân, Tĩnh Hải, Trúc Lâm, Xuân Lâm và 15 xã: Anh Sơn, Các Sơn, Định Hải, Hải Hà, Hải Nhân, Hải Yến, Nghi Sơn, Ngọc Lĩnh, Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Trường, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Trường Lâm, Tùng Lâm.

Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn là khu đất nằm ngay sát hồ Kim Giao 2 về phía đông. Khu đất này được quy hoạch là đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thị xã Nghi Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Nghi Sơn. (Ô kẻ viền xanh).

Đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Nghi Sơn TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn TẠI ĐÂY.

chọn
VCSC: Kế hoạch tái cơ cấu đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Tasco giai đoạn 2022-2027
Theo VCSC, Tasco có khả năng thực hiện kế hoạch doanh thu 11.400 tỷ đồng năm nay nếu thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu đối với hoạt động kinh doanh và hưởng lợi từ mảng thu phí khi hệ thống ETC trở nên phổ biến.