Tags

Đất có quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa

Tìm theo ngày
Đất Có Quy Hoạch Ở Tình Thanh Hóa Mới Nhất

Đất Có Quy Hoạch Ở Tình Thanh Hóa Mới Nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở tỉnh Thanh Hoá sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất trong quy hoạch tại 23 huyện, 2 thành phố và 2 thị xã trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Gồm 23 huyện là: Đất có quy hoạch ở huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và Yên Định.

Tại 2 thành phố là: Đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Tại 2 thị xã là: Đất có quy hoạch ở thị xã Nghi Sơn và Bỉm Sơn.

Bên cạnh đó, đất có quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất có quy hoạch theo bản đồ sử dụng đất.

-  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Thông tin các khu đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất có quy hoạch được đề cập đến chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.