Đất có quy hoạch ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa theo bản đồ sử dụng đất.

Phường Quảng Thắng là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 3,59 km², dân số năm 2012 là 14.500 người, mật độ dân số đạt 4.039 người/km², giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể, phường nằm ở phía tây nam TP Thanh Hóa; phía đông giáp phường Đông Vệ; phía tây giáp phường An Hưng; phía nam giáp phường Quảng Thịnh và xã Đông Vinh; phía bắc giáp phường An Hưng và phường Đông Vệ.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thắng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch KĐT Đông Vệ. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Bản đồ quy hoạch KĐT Đông Vệ chưa được công bố online.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, địa bàn phường Quảng Thắng có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở phường Quảng Thắng:

Đất có quy hoạch ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của phường Quảng Thắng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Đất có quy hoạch ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Tham khảo thêm: Đất có quy hoạch ở phường Tân Sơn

Đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG QUẢNG THẮNG thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa tại đây.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thắng trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở phường Quảng Thắng TẠI ĐÂY

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).