Đất có quy hoạch ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa theo bản đồ sử dụng đất.

Phường Tân Sơn là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 0,78 km², dân số năm 2002 là 11.114 người, mật độ dân số đạt 14.249 người/km², giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể, phía đông giáp các phường Ba Đình, Lam Sơn và Ngọc Trạo; phía tây giáp phường An Hưng và phường Phú Sơn; phía nam giáp phường Đông Vệ; phía bắc giáp phường Điện Biên.

Quy hoạch sử dụng đất phường Tân Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu 09. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Bản đồ quy hoạch Phân khu số 09 chưa được công bố online.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, địa bàn phường Tân Sơn có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở phường Tân Sơn:

Đất có quy hoạch ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của phường Tân Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Đất có quy hoạch ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Tham khảo thêm: Đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn