Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

TP Thanh Hóa là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa. Ngày 29/4/2014, TP Thanh Hóa được công nhận là đô thị loại I. Thành phố có diện tích 147 km², dân số năm 2019 là 359.910 người, mật độ dân số cao, đạt 2.452 người/km².

Thành phố là đầu mối giao lưu của tỉnh với cả nước, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. TP Thanh Hóa nằm hai bên bờ sông Mã, phía bắc và đông bắc giáp huyện Hoằng Hóa, phía nam giáp huyện Quảng Xương, phía đông nam giáp thị xã Sầm Sơn, phía tây giáp huyện Đông Sơn, phía tây bắc giáp huyện Thiệu Hóa.

TP Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 30 phường: An Hưng, Ba Đình, Điện Biên, Đông Cương, Đông Hải, Đông Hương, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Thọ, Đông Vệ, Hàm Rồng, Lam Sơn, Long Anh, Nam Ngạn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Quảng Cát, Quảng Đông, Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Thành, Quảng Thắng, Quảng Thịnh, Tào Xuyên, Tân Sơn, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Trường Thi và 4 xã: Đông Vinh, Hoằng Đại, Hoằng Quang, Thiệu Vân.

Về quy hoạch, TP Thanh Hóa được xác định theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

Bên cạnh đó, người dân có thể tham khảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

TP Thanh Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử công khai quy hoạch tỉnh Thanh Hóa).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa (Bản đồ dự thảo lấy ý kiến nhân dân).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.