Đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn theo bản đồ sử dụng đất.

Huyện Quan Sơn có diện tích 943,45 km2 với dân số 36.172 người (2008). Huyện Quan Sơn có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Sơn Lư (huyện lỵ) và 11 xã: Mường Mìn, Na Mèo, Sơn Điện, Sơn Hà, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Trung Hạ, Trung Thượng, Trung Tiến, Trung Xuân.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa

Trên địa bàn huyện Quan Sơn hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở. 

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn là khu đất nằm ven sông Luồng, ngay sát bản Na Hồ về phía đông. Khu đất này được quy hoạch là đất rừng sản xuất.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Ngoài ra, các khu đất có quy hoạch ở một phần diện tích huyên có thể tham khảo thêm theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị Mường Mìn huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn đến năm 2025.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Huyện Quan Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Sơn. (Ô kẻ viền đen).

Tham khảo thêm: Đất có quy hoạch ở phường Quảng Thắng

Đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Sơn TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Quan Sơn TẠI ĐÂY.