Đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa theo bản đồ sử dụng đất.

Phường Thiệu Khánh là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 5,32 km², dân số năm 2019 là 12.425 người, mật độ dân số đạt 2.336 người/km². Phường giáp với nhiều xã, phường của TP Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa và huyện Hoằng Hóa.

Cụ thể, phía bắc giáp huyện Thiệu Hóa (qua sông Chu) và huyện Hoằng Hóa (qua sông Mã); phía đông giáp phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa); phía nam giáp xã Thiệu Vân; phía tây giáp huyện Thiệu Hóa.

Quy hoạch sử dụng đất phường Thiệu Khánh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, địa bàn phường Thiệu Khánh có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh:

Đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của phường Thiệu Khánh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG THIỆU KHÁNH thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thanh Hóa tại đây.


Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Thiệu Khánh trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở phường Thiệu Khánh TẠI ĐÂY

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).