Đường sẽ mở ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa theo quy hoạch.

Lang Chánh là một trong 10 thị trấn và xã của huyện Lang Chánh, Thanh Hóa. Thị trấn có diện tích 26,82 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, phía đông giáp huyện Ngọc Lặc và xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh), phía tây giáp xã Trí Nang (huyện Lang Chánh), phía nam giáp xã Giao An (huyện Lang Chánh), phía bắc giáp xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh).

Trên địa bàn thị trấn Lang Chánh hiện nay có tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 15 (quốc lộ bắt đầu từ Tòng Đậu, đến thị trấn Cam Lộ, qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình). Bên cạnh đó, đường Châu Lang, Lê Sao là những đường lớn tại thị trấn.

Trong tương lai, thị trấn Lang Chánh sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn này là đoạn đường dài khoảng 200 m, nằm ở phía tây thị trấn.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở thị trấn Lang Chánh được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, mở rộng thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh đến năm 2030.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở thị trấn Lang Chánh thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, mở rộng thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thị trấn Lang Chánh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch thị trấn Lang Chánh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, mở rộng thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh đến năm 2030. Ví dụ, đường kẻ viền vàng là một đường giao thông được quy hoạch. Đây chính là đoạn đường dài khoảng 200 m, nằm ở phía tây thị trấn.

Đường sẽ mở ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Đoạn đường dài khoảng 200 m, nằm ở phía tây thị trấn, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm đường sẽ mở ở thị trấn Lang Chánh trên bản đồ quy hoạch thị trấn Lang Chánh TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở thị trấn Lang Chánh TẠI ĐÂY.