Hơn 10.300 tỷ đồng phát triển hai đô thị 4.600 ha tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Thiệu Hóa và đô thị Hậu Hiền trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu phát triển đô thị thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2035 có tổng diện tích khoảng 1.720,8 ha gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Thiệu Hóa và xã Thiệu Phú.

Phía bắc giáp xã Thiệu Long, Thiệu Công; phía nam giáp xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa và xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn; phía đông giáp xã Thiệu Nguyên, xã Tân Châu, xã Thiệu Duy; phía tây giáp xã Thiệu Phúc, xã Thiệu Vận.

Khu vực thị trấn Thiệu Hóa được chia thành 6 khu vực phát triển.

Khu số 1 là khu phát triển kinh tế với quy mô 80 ha, lấy Cụm công nghiệp Vạn Hà là động lực chính.

Khu số 2 quy mô 250 ha, là đô thị trung tâm mới với khu đô thị Phú Hưng là động lực chính. Khu số 3 rộng hơn 162 ha là khu vực dân cư đô thị phát triển mới với khu đô thị Đông Đô và Cổ Đô.

Khu số 4 gần 68 ha là khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị trung tâm hiện nay với trọng tâm là khu trung tâm thị trấn Thiệu Hóa.

Khu số 5 hơn 53 ha sẽ sắp xếp, cải tạo, chỉnh trang phía Nam đô thị với trọng tâm là khu vực trung tâm xã Thiệu Đô cũ.

Khu số 6 gần 40 ha sẽ sắp xếp, cải tạo, chỉnh trang phía Bắc với trọng tâm là khu vực trung tâm xã Thiệu Phú.

Trong giai đoạn 2021 – 2030 sẽ ưu tiên đầu tư tuyến giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến thị trấn Thiệu Hóa, đường từ quốc lộ 45 đi trung tâm hành chính mới, tuyến quốc lộ 45 cải dịch, đường nam sông Chu.

Một số khu đô thị trọng điểm cũng được triển khai đầu tư như đô thị Phú Hưng; Đông Đô; Khu dân cư Cổ Đô (phía bắc, nam đường tỉnh 502); Khu đô thị Tây Bắc thị trấn Thiệu Hóa (giai đoạn 2); Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô,…

Tổng nhu cầu vốn ưu tiên cho các dự án phát triển đô thị từ nay đến năm 2035 là hơn 6.800 tỷ đồng, bố trí từ ngân sách Trung ương, địa phương và vốn xã hội hóa.

Về chương trình phát triển đến năm 2040, đô thị Hậu Hiền có quy mô khoảng 1.534 ha,  thuộc địa giới hành chính các xã Minh Tâm và xã Thiệu Viên.

Phía bắc giáp sông Chu; phía nam giáp huyện Triệu Sơn; phía đông giáp xã Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Phúc; phía tây giáp xã Thiệu Toán, Thiệu Chính và Thiệu Hòa.

Mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 xây dựng phát triển đô thị Hậu Hiền, công nhận khu vực xã Minh Tâm đạt tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở nguyên trạng xã Minh Tâm.

Giai đoạn 2026 – 2030 công nhận khu vực thị trấn Hậu Hiền và khu vực dự kiến mở rộng (xã Thiệu Viên) đạt các tiêu chí đô thị loại V. Sáp nhập thị trấn Hậu Hiền và xã Thiệu Viên để thành lập đơn vị hành chính đô thị mới.

Đô thị Hậu Hiền sẽ được chia thành 5 khu vực phát triển. Trong đó, khu vực phát triển công nghiệp 60 ha với Cụm công nghiệp Hậu Hiền là động lực chính.

Khu vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao hơn 84 ha gắn liền với sắp xếp, cải tạo khu vực dân cư tập trung xã Thiệu Minh cũ. Khu vực đô thị trung tâm mới 183 ha nằm giữa xã Minh Tâm và xã Thiệu Viên.

Khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị trung tâm hiện nay 89,5 ha tại xã Minh Tâm và cuối cùng là khu vực cải tạo chỉnh trang phía đông đô thị quy mô hơn 67 ha với khu vực xã Thiệu Viên hiện nay là trọng tâm.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, các dự án như đường  đường Nam sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm; cầu Thái Bình; cầu Thái Ninh, đường nối quốc lộ 45 với 47, đường nam sông Chu đi Cụm công nghiệp Hậu Hiền; các dự án khu dân cư dọc sú thôn Đồng Tiến; khu dân cư cồn lau gốc cáo thôn Đồng Tiến; khu dân cư Phía bắc thôn Đồng Thanh,… sẽ được ưu tiên đầu tư.

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình phát triển đô thị Hậu Hiền giai đoạn từ nay đến năm 2040 là hơn 3.500 tỷ đồng, bố trí từ ngân sách Trung ương, địa phương và vốn huy động theo hình thức BOT, BT, vốn ODA,…

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.