Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Minh Tâm, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

Xã Minh Tâm được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 4,01 km2 diện tích tự nhiên, 2.827 người của xã Thiệu Minh và toàn bộ 6,40 km2 diện tích tự nhiên, 7.556 người của xã Thiệu Tâm. Phía bắc của xã Minh Tâm giáp các xã Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, phía tây bắc giáp xã Thiệu Toán, phía tây giáp các xã Thiệu Chính, Thiệu Hoà, phía nam giáp huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hoá), phía đông giáp các xã Thiệu Viên, Thiệu Vận và Thiệu Phúc.

1. Đường Nam sông Chu

Theo bản đồ quy hoạch, đường Nam sông Chu sẽ đi qua địa bàn xã Minh Tâm. Đoạn đường qua xã có chiều dài khoảng 1,8 km và tiếp tục kéo dài về phía tây, song song với sông Chu. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Minh Tâm theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).            

   Đường sẽ mở ở xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                     

2. Đường đi qua cụm CN Hậu Hiền 

Tại địa bàn xã Thiệu Minh cũ, có 1 khu vực giáp bên Kênh Bắc được quy hoạch là đất cụm CN Hậu Hiền. Đoạn sẽ mở kéo dài từ sông Chu đến đây, sau đó tiếp tục từ Kênh Bắc đến đường Nam sông Chu, thuộc thôn Thái Ninh. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Minh Tâm theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).             

    Đường sẽ mở ở xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                      

3. Đường đi qua UBND xã Minh Tâm 

Đoạn đi qua UBND xã Minh Tâm kéo dài khoảng 2 km, chạy gần song song với sông Nhà Lê. Đoạn đường sẽ đi qua địa bàn thôn Đồng Tiến. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Minh Tâm theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).              

      Đường sẽ mở ở xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                       

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).