Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Quang, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

 

Thiệu Quang là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía đông bắc của huyện, thuộc hữu ngạn sông Mã. Hiện nay, xã Thiệu Quang gồm có các làng: Châu Trướng, Chí Cường, Nhân Cao và Làng Mới (còn gọi là Cồn Cát). Phía đông của xã Thiệu Quang giáp các xã Hoằng Khánh và Hoằng Xuân (huyện Hoằng Hóa) qua ranh giới tự nhiên là sông Mã, phía nam giáp xã Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa), phía tây giáp các xã Thiệu Hợp và Thiệu Giang (huyện Thiệu Hóa), phía bắc giáp các xã Định Thành và Định Công (huyện Yên Định).

 1. Đường nối TP Thanh Hóa và xã Định Công

Theo bản đồ quy hoạch, đường nối TP Thanh Hóa và xã Định Công sẽ đi qua địa bàn xã. Đoạn đường đi qua xã Thiệu Quang khoảng 2 km tại thôn Chí Cường. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Quang theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).       

  Đường sẽ mở ở xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                

2. Đường nối QL1 - QL45

Tuyến đường nối QL1 - QL45 kéo dài từ địa bàn xã Thiệu Long đến xã Thiệu Quang. Đoạn đường qua địa bàn xã kéo dài khoảng 1,6 km và đi qua trường THPT Nguyễn Quán Nho. Cầu Hoằng Xuân bắc qua sông Nam Mã cũng được xây dựng tại đây. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Quang theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).        

   Đường sẽ mở ở xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                 

3. Đường đi qua trường THPT Nguyễn Quán Nho 

Trong tương lai, sẽ có 1 đường đi qua trường THPT Nguyễn Quán Nho được mở. Đoạn đường nằm trên địa bàn thôn Chí Cường, kéo dài khoảng 700 m và kết thúc tại đường nối QL1 - QL45. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Quang theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).        

   Đường sẽ mở ở xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                 

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).