Tags

Thông tin quy hoạch Thanh Hóa

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch Thanh Hóa mới nhất

Thông tin quy hoạch Thanh Hóa mới nhất

Thông tin quy hoạch Thanh Hóa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu đô thị, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông,... tại 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Gồm, 2 thành phố: Thông tin quy hoạch ở thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn.

Tại 2 thị xã: Thông tin quy hoạch ở thị xã Bỉm Sơn và Nghi Sơn.

Tại 23 huyện: Thông tin quy hoạch ở huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và Yên Định.

Bên cạnh đó, thông tin quy hoạch Thanh Hóa cũng sẽ cung cấp những nội dung đáng chú ý sau đây:

- Thông tin quy hoạch đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở các phường, quận, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.

- Thông tin quy hoạch giao thông bao gồm vị trí các tuyến đường sẽ mở.

- Thông tin quy hoạch sử dụng đất bao gồm: Đất quy hoạch làm đường giao thông; đất quy hoạch làm công viên; đất quy hoạch đô thị, công trình công cộng, cây xanh…