Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Viên, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

Thiệu Viên là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía tây nam của huyện. Phía đông của xã Thiệu Viên giáp các xã Thiệu Vận và Thiệu Lý (huyện Thiệu Hóa), phía nam giáp xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn), phía tây giáp xã Minh Tâm (huyện Thiệu Hóa), phía bắc giáp xã Minh Tâm (huyện Thiệu Hóa). 

1. Đường Nam sông Chu

Theo bản đồ quy hoạch, đường Nam sông Chu sẽ đi qua địa bàn phía bắc của xã Thiệu Viên. Đoạn đi qua xã có chiều dài khoảng 2 km và đi qua thôn 1, thôn 2, thôn 3. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Viên theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).             

    Đường sẽ mở ở xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                      

2. Đường Nam thị trấn Thiệu Hóa - Hậu Hiền

Tại địa bàn phía đông xã Thiệu Viên, đường Nam thị trấn Thiệu Hóa - Hậu Hiền sẽ được mở theo quy hoạch. Đoạn đường bắt đầu từ sông Chu, khu vực cầu Hậu Hiền sẽ được mở trong tương lai. Đoạn đường kéo dài khoảng 3 km đến ranh giới phía nam của huyện Thiệu Hóa. 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Viên theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).              

 Đường sẽ mở ở xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                       

3. Đường song song với đường Nam TT Thiệu Hóa- Hậu Hiền 

Sẽ có 1 đường song song với đường Nam TT Thiệu Hóa- Hậu Hiền được mở trong tương lai. Đoạn đường kéo dài khoảng 700 m, bắt đầu từ sông Nhà Lê và kết thúc tại đường Nam sông Chu. 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Viên theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).               

  Đường sẽ mở ở xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                        

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).