Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Nguyên, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

 

Thiệu Nguyên là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm về phía đông nam của huyện. Phía bắc và phía tây của xã Thiệu Nguyên giáp thị trấn Thiệu Hoá, phía nam giáp xã Tân Châu, phía đông giáp xã Thiệu Tân, phía đông bắc giáp Thiệu Duy.

 1. Đường Bắc sông Chu

Theo bản đồ quy hoạch, đường Bắc sông Chu sẽ đi qua địa bàn phía bắc của xã. Đoạn đường đi qua xã khoảng 1,4 km và song song với đường Kênh Nam. 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Nguyên theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).    

   Đường sẽ mở ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.             

2. Đoạn nối đường Bắc sông Chu và trung tâm xã 

Trong tương lai, sẽ có 1 đường nối đường Bắc sông Chu và trung tâm xã. Đoạn đường có chiều dài khoảng 1,3 km và vuông góc với đường Bắc sông Chu, kết thúc tại khu vực UBND xã Thiệu Nguyên.  

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Nguyên theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).     

    Đường sẽ mở ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.              

3. Đường đi qua trường TH Thiệu Nguyên 

Đoạn sẽ mở có chiều dài khoảng 2 km, đi qua trường TH Thiệu Nguyên và UBND xã Thiệu Nguyên. Đoạn đường sẽ chạy gần song song với đường Kênh Nam, đi qua thôn Nguyên Thắng. 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Nguyên theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).     

    Đường sẽ mở ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.              

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).