Thanh Hóa đấu giá 24 lô đất tại Hoằng Hóa, khởi điểm từ 825 triệu đồng/lô

24 lô đất với tổng diện tích 3.622 m2 tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 3/6.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Kinh, có địa chỉ tại số 182 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373968688.

24 lô đất tại khu dân cư thôn 5, xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 02/MBQH-UBND ngày 25/1/2021, có tổng diện tích là 3.622 m2.

Cụ thể, các lô đất ở này có diện tích từ 150 m2 đến 155,5 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 825 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm gần 22,5 tỷ đồng.

 24 lô đất sắp được đấu giá tại huyện Hoằng Hóa.

Xem tài sản từ nay đến ngày 20/5 tại khu đất đấu giá xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa.

Bán và tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 31/5 tại UBND xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa hoặc tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Kinh.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Kinh từ ngày 31/5 đến ngày 2/6.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 7h30 ngày 3/6 tại Hội trường UBND xã Hoằng Thái.

chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.