Tags

Đấu giá đất huyện Hoằng Hóa

Tìm theo ngày
Thông tin đấu giá đất huyện Hoằng Hóa mới nhất

Thông tin đấu giá đất huyện Hoằng Hóa mới nhất

Thông tin đấu giá đất huyện Hoằng Hóa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đấu giá tại 36 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Cụ thể:

Gồm, 36 xã: Đấu giá đất ở xã Hoằng Cát, Hoằng Châu, Hoằng Đạo, Hoằng Đạt, Hoằng Đông, Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Giang, Hoằng Hà, Hoằng Hải, Hoằng Hợp, Hoằng Kim, Hoằng Lộc, Hoằng Lưu, Hoằng Ngọc, Hoằng Phong, Hoằng Phú, Hoằng Phụ, Hoằng Phượng, Hoằng Quỳ, Hoằng Quý, Hoằng Sơn, Hoằng Tân, Hoằng Thái, Hoằng Thanh, Hoằng Thành, Hoằng Thắng, Hoằng Thịnh, Hoằng Tiến, Hoằng Trạch, Hoằng Trinh, Hoằng Trung, Hoằng Trường, Hoằng Xuân, Hoằng Xuyên, Hoằng Yến.

Tại 1 thị trấn: Đấu giá đất ở thị trấn Bút Sơn.

Bên cạnh đó, đấu giá đất Hoằng Hóa cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin đấu giá đất gồm có vị trí, diện tích khu đất đấu giá theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn và huyện trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

- Thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá.

- Giá khởi điểm và giá đặt trước của khu đất được đấu giá.

- Sơ đồ khu đất được đấu giá.

- Hình ảnh mô tả khu đất được đấu giá.

Mục đích chính của “đấu giá đất huyện Hoằng Hóa”

Mục tiêu chính của việc đấu giá đất huyện Hoằng Hóa là:

- Giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.