Thanh Hóa sắp đấu giá ba lô đất tại huyện Hoằng Hóa, khởi điểm từ 1,8 tỷ đồng/lô

Ba lô đất ở tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa sẽ được đấu giá vào ngày 27/6 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh, có địa chỉ tại 141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0969722662.

Tài sản đấu giá gồm ba lô đất tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 94/MBQH-UBND ngày 16/12/2019.

Các lô đất này có tổng diện tích 580,5 m2 (từ 164,5 m2 đến 226 m2) với mức giá khởi điểm từ 1,82 tỷ đồng đến 2,56 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 364 triệu đồng đến 513 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

 Các lô đất sắp được đấu giá.

Xem tài sản từ nay đến ngày 15/6 tại MBQH xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa.

Tham khảo, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh và tại UBND xã Hoằng Thịnh từ nay đến ngày 24/6.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh từ ngày 22/6 đến ngày 24/6.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên vào lúc 8h ngày 27/6 tại UBND xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa.

chọn