Thanh Hóa đấu giá 63 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, khởi điểm từ 6,6 triệu đồng/m2

63 lô đất tại khu tái định cư Trúc Lâm, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 25/6 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND thị xã Nghi Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa, có địa chỉ tại tầng 4, tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0974487448/0915102408.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 63 lô đất với tổng diện tích 9.318,18 m2 tại khu tái định cư Trúc Lâm, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Cụ thể, các lô đất ở này có diện tích từ 80 m2 đến 206,92 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 6,6 triệu đồng đến 9 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm gần 63 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 105 triệu đồng đến 289 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Kiểm tra thực địa từ ngày 15/6 đến ngày 16/6 tại thực địa khu đất đấu giá.

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến ngày 22/6 tại UBND phường Trúc Lâm. Nộp phiếu trả giá từ ngày 23/6 đến ngày 24/6 tại UBND phường Trúc Lâm.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú từ ngày 22/6 đến ngày 24/6.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 13h30 ngày 25/6 tại Hội trường UBND phường Trúc Lâm.

 

 Các lô đất sắp được đấu giá tại thị xã Nghi Sơn.

 

 

chọn
Toàn ảnh KCN Kim Bảng 1 rộng 230 ha đang xây dựng
KCN Kim Bảng 1 có diện tích 230 ha, phía bắc giáp đường nhánh cầu Tân Lang theo quy hoạch; phía nam giáp CCN Đồng Hóa và khu dân cư; phía đông giáp CCN Lê Hồ và khu dân cư; phía tây giáp đường quy hoạch nối Vành đai 4 - Vành đai 5.