Thanh Hóa đấu giá 32 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, khởi điểm hơn 787 triệu đồng/lô

32 lô đất ở với tổng diện tích 6.209.6 m2 gồm 15 lô tại xã Hoằng Lưu và 17 lô tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa sẽ được tổ chức đấu giá lần lượt vào ngày 23/11 và 24/11 tới đây.

15 lô tại xã Hoằng Lưu

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Đức, có địa chỉ tại số 424, đường Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373961858.

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 15 lô đất ở thuộc MBQH số 16/MBQH-UBND ngày 25/5/2020 và MBQH số 81/MBQH-UBND ngày 19/11/2020 tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, có tổng diện tích là 1.985,6 m2.

Thanh Hóa đấu giá 32 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, khởi điểm hơn 787 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Hoằng Lưu.

Cụ thể, các lô đất ở này có diện tích từ 108,6 m2 đến 174 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 787 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm gần 15 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 157 triệu đồng đến 252,3 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Xem tài sản từ nay đến ngày 19/11 tại vị trí khu đất đấu giá.

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ từ nay đến 16h ngày 19/11 tại UBND xã Hoằng Lưu và tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Hồng Đức.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 17/11 đến ngày 19/11. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3530201004716 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Đức, mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh số 2 - Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 23/11 tại Hội trường UBND xã Hoằng Lưu.

17 lô tại xã Hoằng Đạo

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Đức Lợi, có địa chỉ tại số nhà 429, phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Email: ctytuvanthietkevadaugiaducloi@gmail.com .

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 17 lô đất ở thuộc MBQH số 67a/MBQH-UBND ngày 10/8/2019 tại khu dân cư xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, với tổng diện tích là 4.224 m2.

Cụ thể, các lô đất ở này có diện tích từ 220 m2 đến 264 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 1,056 tỷ đồng đến 1,375 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm hơn 19 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 211,2 triệu đồng đến 275 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa đấu giá 32 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, khởi điểm hơn 787 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Hoằng Đạo.

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến 16h ngày 22/11 tại UBND xã Hoằng Đạo và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đức Lợi.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 21/11 đến 16h ngày 23/11. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3518201013608 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đức Lợi, mở tại ngân hàng Agribank huyện Hoằng Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 14 ngày 24/11 trụ sở UBND xã Hoằng Đạo.

chọn