Thanh Hóa đấu giá 12 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, khởi điểm từ 2 tỷ đồng/lô

10 lô đất ở tại xã Hoằng Lộc và hai lô tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 25/5 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Anh, có địa chỉ tại số nhà 43/114 đường Nguyễn Huy Diệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0978727062.

10 lô tại xã Hoằng Lộc

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 10 lô đất ở thuộc MBQH số 54/MBQH-UBND ngày 26/6/2020 tại khu dân cư thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, có tổng diện tích 2.874,27 m2.

 10 lô đất tại xã Hoằng Lộc sắp được đấu giá.

Mỗi lô đất ở này có diện tích từ 256,92 m2 đến 382,98 m2 với mức giá khởi điểm từ 2,07 tỷ đồng đến gần 3,45 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 414 triệu đồng đến 689 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Hai lô tại xã Hoằng Tiến

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 2 lô đất ở thuộc MBQH số 36/MBQH-UBND ngày 12/6/2019 tại khu dân cư thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, có tổng diện tích 383,5 m2.

 Hai lô đất tại xã Hoằng Tiến sắp được đấu giá.

Hai lô này có diện tích 190,4 m2 và 193,1 m2 với mức giá khởi điểm lần lượt 4,76 tỷ đồng và 4,83 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước 952 triệu đồng đến 965 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ. 

Xem tài sản, tham khảo hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá của các lô đất nói trên từ nay đến ngày 23/5 tại UBND xã Hoằng Lộc, UBND xã Hoằng Tiến và tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Anh.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong hai ngày 20/5 và 23/5. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản số 1018691439 của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Anh, mở tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h ngày 25/5 tại Hội trường UBND xã Hoằng Lộc và 13h30 ngày 25/5 tại Trung tâm chính trị huyện Hoằng Hóa. 

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.