Thanh Hóa đấu giá 48 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, khởi điểm từ 531 triệu đồng/lô

48 lô đất ở gồm 8 lô tại xã Hoằng Trạch và 40 lô tại xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 25/11 và 28/11 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Hoằng Hóa, có địa chỉ tại phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Chi nhánh Mediland Công ty Đấu giá Hợp danh số 6 Quốc gia, có địa chỉ tại thôn 4, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, điện thoại: 0815559993/0911298315.

8 lô tại xã Hoằng Trạch

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 8 lô đất thuộc MBQH số 77 được phê duyệt ngày 17/10/2019 trên địa bàn khu dân cư xã Hoằng Trạch, có tổng diện tích là 1.300 m2.

Cụ thể, các lô đất ở này đều có diện tích 162,5 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 568,75 triệu đồng đến 682,5 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 113,75 triệu đồng đến 136,5 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa đấu giá 48 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, khởi điểm từ 531 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Các lô đất sắp được đấu giá tại xã Hoằng Trạch.

Xem tài sản trong hai ngày 16 và 17/11 tại khu dân cư xã Hoằng Trạch.

Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 9/11 đến 11h30 ngày 23/11 tại trụ sở UBND xã Hoằng Trạch và tại Chi nhánh Mediland Công ty Đấu giá Hợp danh số 6 Quốc gia từ ngày 9/11 đến 16h30 ngày 23/11.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 22/11 đến ngày 24/11. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản số 3518201014016 của Chi nhánh Mediland Công ty Đấu giá Hợp danh số 6 Quốc gia, mở tại ngân hàng Agribank Hoằng Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 25/11 tại Hội trường đa năng xã Hoằng Trạch.

40 lô tại xã Hoằng Đức

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng 40 lô đất thuộc MBQH số 25 ngày 8/6/2020 và MBQH số 87 được phê duyệt ngày 12/11/2019 trên địa bàn xã Hoằng Đức.

Cụ thể, các lô đất ở này có diện tích từ 103,21 m2 đến 152,82 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 531,2 triệu đồng đến gần 917 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 106,24 triệu đồng đến hơn 183 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa đấu giá 48 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, khởi điểm từ 531 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Các lô đất sắp được đấu giá tại xã Hoằng Đức.

Xem tài sản trong hai ngày 18 và 19/11 tại vị trí các lô đất.

Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 9/11 đến 11h30 ngày 26/11 tại trụ sở UBND xã Hoằng Đức và tại Chi nhánh Mediland Công ty Đấu giá Hợp danh số 6 Quốc gia từ ngày 9/11 đến 16h30 ngày 26/11.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 24/11 đến ngày 26/11. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản số 3518201014016 của Chi nhánh Mediland Công ty Đấu giá Hợp danh số 6 Quốc gia, mở tại ngân hàng Agribank Hoằng Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 28/11 tại Nhà thi đấu TDTT huyện Hoằng Hóa.

chọn
Bức tranh tương phản về nguồn cung giữa thị trường Hà Nội và TP HCM trong tháng 8
Tháng 8, thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi nhận khoảng 1.200 sản phẩm mới, tăng 60% so với tháng 7. Ở chiều ngược lại, thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận có 900 sản phẩm mới cung cấp ra thị trường, giảm 70%.