Đấu giá 80 lô đất tại khu dân cư giáp đường TP Thanh Hóa – Hậu Hiền, khởi điểm từ 750 triệu đồng/lô

80 lô đất ở với tổng diện tích hơn 9.700 m2 m2 tại khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 4/6.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Thiệu Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Đức, địa chỉ tại đường Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373961858.

Khu đất gồm 80 lô đất tại khu dân cư mới xã Thiệu Đô, nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2).

Phía bắc giáp đường TP Thanh Hóa – Hậu Hiền, phía nam giáp đường Đông Tây 6, phía đông giáp đường Đông Tây 1, phía tây giáp quốc lộ 45.

 Các lô đất tại thị trấn Thiệu Hóa sắp được đấu giá.

Xem tài sản từ nay đến ngày 17/5 tại thực địa mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới xã Thiệu Đô cũ..

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại UBND thị trấn Thiệu Hóa vào các ngày 18, 26, 27, 31/5, 1/6 và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Đức từ nay đến ngày 1/6.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên vào lúc 13h30 ngày 4/6 tại Trung tâm hội nghị huyện Thiệu Hóa.

chọn
Đồng Nai dự kiến quy hoạch thêm ba sân bay, ngoài Long Thành
Ba sân bay được tỉnh Đồng Nai dự kiến quy hoạch gồm sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, sân bay thủy phi cơ trên sông Đồng Nai và sân bay trên hồ Trị An.