Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Chính, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

Thiệu Chính là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía tây của huyện. Phía đông của xã Thiệu Chính giáp các xã Thiệu Minh, Thiệu Tâm và Thiệu Hòa (huyện Thiệu Hóa), phía nam giáp xã Thiệu Hòa (huyện Thiệu Hóa) và xã Thọ Phú (huyện Triệu Sơn), phía tây giáp xã Thọ Vực (huyện Triệu Sơn) và xã Xuân Phong (huyện Thọ Xuân), phía bắc giáp các xã Thiệu Toán và Thiệu Minh (huyện Thiệu Hóa).

1.Đường Nam sông Chu 

Theo bản đồ quy hoạch, đường Nam sông Chu sẽ đi qua thôn Dân Tiến, Dân Tài (xã Thiệu Chính). Đoạn qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 3 km và tiếp tục kéo dài qua xã Thiệu Toán. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Chính theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                

   Đường sẽ mở ở xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                         

2. Đường nối Định Tăng - QL47C 

Đường nối xã Định Tăng (huyện Yên Định) với QL47C sẽ đi qua địa bàn xã. Tại xã Thiệu Chính, đoạn đường sẽ kéo dài khoảng 3 km, bắt đầu từ sông Nhà Lê, cắt qua đường Nam sông Chu và kéo dài đến thôn Dân Quý. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Chính theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                 

    Đường sẽ mở ở xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                          

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).