Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giao, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

 

Thiệu Giao là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, năm ở phía đông nam huyện. Phía đông của xã Thiệu Giao giáp xã Thiệu Vân và xã Đông Cương (TP Thanh Hóa), phía nam giáp xã Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) và xã Đông Tiến, Đông Thanh (huyện Đông Sơn) và xã Tân Châu (huyện Thiệu Hoá), phía bắc giáp các xã Tân Châu (huyện Thiệu Hoá) và xã Thiệu Vân (TP Thanh Hóa).

 1. Đường đi qua thôn Giao Đông 

Tại địa bàn phía đông của xã Thiệu Giao, sẽ có 1 đường đi qua thôn Giao Đông được mở. Đoạn đường có chiều dài khoảng 1,8 km và nối với thôn Đồng Lực. 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giao theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).              

 Đường sẽ mở ở xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                       

2. Đường TP Thanh Hóa - Ngọc Lặc 

Một phần tuyến đường TP Thanh Hóa - Ngọc Lặc sẽ đi qua địa bàn xã Thiệu Giao. Đoạn đường đi qua địa bàn phía tây bắc và có chiều dài hơn 1 km. Tuyến đường TP Thanh Hóa - Ngọc Lặc trước đó sẽ đi qua địa bàn thị trấn Thiệu Hóa. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giao theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).               

  Đường sẽ mở ở xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                        

3. Đường đi qua UBND xã Thiệu Giao 

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch có chiều dài khoảng 1 km, bắt đầu từ khu vực kênh rạch và kéo dài về phía đông nam tới UBND xã Thiệu Giao. Đoạn đường nằm trong địa bàn thôn Liên Minh. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giao theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).               

  Đường sẽ mở ở xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                        

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).