Thanh Hóa sẽ có thêm đô thị hơn 1.350 ha tại huyện Thiệu Hóa

Đô thị Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa có diện tích quy hoạch 1.351,6 ha, chức năng là trung tâm dịch vụ thương mại; tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; du lịch di sản văn hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa đến năm 2045.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên khoảng 1.351,6 ha của xã Thiệu Ngọc (746,5 ha) và xã Thiệu Vũ (605,1 ha).

Bản đồ đô thị Ngọc Vũ. (Nguồn: thieuhoa.thanhhoa.gov.vn).

Phía Đông giáp các xã Thiệu Thành, Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa; phía tây giáp các xã Xuân Vinh, Thọ Trường, huyện Thiệu Hóa; phía nam giáp sông Chu; phía bắc giáp các xã Yên Lạc, Định Tăng, huyện Yên Định.

Dân số hiện trạng năm 2021 khoảng 12.127 người, dự báo đến năm 2030 khoảng 18.000 người, đến năm 2045 khoảng 25.000 người.

Đô thị Ngọc Vũ có tính chất là có chức năng là trung tâm dịch vụ thương mại; tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; du lịch di sản văn hóa. Đây còn  là đô thị có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng tây bắc huyện Thiệu Hóa và khu vực lân cận.

Về định hướng giao thông, tại khu vực này sẽ nghiên cứu khai thác, kết nối với các hạ tầng kỹ thuật đầu mối quốc gia như: đường nối quốc lộ 45-47-217, tuyến Bắc sông Chu, tuyến TPThanh Hóa – Ngọc Lặc, đường Định Tăng – quốc lộ 47C và hệ thống hạ tầng khung xung quanh, mở ra hướng phát triển mới cho đô thị.

Định hướng phát triển vùng huyện Thiệu Hóa được phân chia thành 4 tiểu vùng. Vùng I là vùng kinh tế động lực của huyện, gồm 7 xã trung tâm của huyện, sẽ tập trung phát triển đô thị gắn với dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, kết hợp du lịch văn hóa trải nghiệm.

Vùng II bao gồm 6 xã vùng Tây Nam hữu ngạn sông Chu, tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển chủ yếu theo hướng đô thị, dịch vụ và sinh thái nông nghiệp.

Vùng III gồm 6 xã vùng Tây tả ngạn sông Chu, định hướng phát triển dịch vụ thương mai, công nghiệp, TTCN, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch văn hóa tâm linh.

Vùng IV, gồm 6 xã vùng Đông tả ngạn sông Chu, định hướng phát triển dịch vụ thương mại, vận tải, công nghiệp, TTCN, sản xuất nông nghiêp ứng ụng công nghệ cao.

Định hướng phân vùng phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn, giai đoạn 2020 - 2030, là phát triển hoàn chỉnh thị trấn Thiệu Hóa mở rộng, đô thị Hậu Hiền, đô thị Giang Quang đạt tiêu chí đô thị tối thiểu loại 5. Giai đoạn 2030 - 2045 sẽ bổ sung đô thị mới Ngọc Vũ, định hướng phân vùng phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2045 có một khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp, làng nghề…

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (18/5 - 24/5): TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung, công bố quy hoạch Trung du và miền núi phía bắc
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung; công bố quy hoạch Trung du và miền núi phía bắc; Hậu Giang xây cầu kết nối Cần Thơ, Kiên Giang; Quy hoạch huyện Cát Hải trở thành quận đảo... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.