Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Vũ, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

 

Phía đông của xã Thiệu Vũ giáp các xã Thiệu Thành và Thiệu Tiến (huyện Thiệu Hóa), phía nam giáp xã Thiệu Minh qua ranh giới tự nhiên là sông Chu (huyện Thiệu Hóa), phía tây giáp các xã Thiệu Toán với ranh giới tự nhiên là sông Chu và Thiệu Ngọc (huyện Thiệu Hóa), phía bắc giáp xã Thiệu Ngọc (huyện Thiệu Hóa) và xã Định Tăng (huyện Yên Định).

 1. Đường song song với đường Kênh Nam

Theo bản đồ quy hoạch, sẽ có 1 đường song song với đường Kênh Nam được mở theo quy hoạch. Tuyến đường bắt đầu từ đường QL45 trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa, kéo dài qua địa bàn xã Thiệu Vũ khoảng gần 4 km. Đoạn đường sẽ đi qua thôn Lam Đạt, Cẩm Vân và Yên Lộ. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Vũ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).           

  Đường sẽ mở ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                    

2. Đường nối Định Tăng - QL47

Một trong những đường sẽ mở đán chú ý trên địa bàn xã có đường nối xã Định Tăng (huyện Yên Định) với QL47. Đoạn đi qua địa bàn xã Thiệu Vũ có chiều dài khoảng 1,8 km và cắt vuông góc với đường Kênh Nam. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Vũ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).            

   Đường sẽ mở ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                     

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).