Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giang, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

 

Thiệu Giang là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, là một xã thuần nông, nằm về phía đông bắc huyện, cách trung tâm huyện khoảng 8 km. Xã có ranh giới giáp ranh như sau, phía bắc giáp xã Định Thành (huyện Yên Định), phía nam giáp xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hoá), phía đông giáp xã Thiệu Quang (huyện Thiệu Hoá), phía tây giáp xã Thiệu Long (huyện Thiệu Hoá).

 1. Đường nối QL1 - QL45

Theo bản đồ quy hoạch, đường nối QL1 và QL45 sẽ đi qua địa bàn xã. Tuyến đường bắt đầu từ xã Thiệu Long, đi qua xã Thiệu Giang khoảng 4 km và tiếp tục kéo dài đến sông Nam Mã. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giang theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).        

   Đường sẽ mở ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                 

2. Đường Cao tốc Bắc Nam 

Trong tương lai, đường Cao tốc Bắc Nam sẽ đi qua địa bàn phía tây của xã Thiệu Giang. Đoạn đường kéo dài khoảng 1,5 km và vuông góc với đường nối QL1 - QL45. 

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giang theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).         

 

 Đường sẽ mở ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                  

3. Đường Thiệu Giang - QL45 - QL47  

Cũng tại khu vực này, tuyến đường nối xã Thiệu Giang với QL45 - QL47 sẽ được mở theo quy hoạch. Tuyến đường sẽ nối đường số 1 và đường số 2 nêu trên, kéo dài qua thôn Hưng Lâm. Sau đó tuyến đường kết thúc tại đường Bắc sông Chu tại xã Thiệu Hợp. 

 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Giang theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).          

 

   Đường sẽ mở ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                   

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).