Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

 

Thiệu Hợp là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía bắc của huyện, thuộc tả ngạn sông Chu. Phía đông của xã Thiệu Hợp giáp xã Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa), phía nam giáp các xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) và xã Tân Châu (huyện Thiệu Hóa) qua ranh giới tự nhiên là sông Chu, phía tây giáp xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa), phía bắc giáp các xã Thiệu Duy, Thiệu Giang, Thiệu Quang và Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa).

 1. Đường Bắc sông Chu 

Theo bản đồ quy hoạch, đường Bắc sông Chu sẽ kéo dài qua địa bàn phía nam của xã Thiệu Hợp. Đoạn sẽ mở kéo dài khoảng 2 km, đi qua thôn Quản Xá, Phú Điền và Thăng Long. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Hợp theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).      

 Đường sẽ mở ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.               

2. Đường cao tốc Bắc Nam 

Trong tương lại, đường cao tốc Bắc Nam sẽ đi qua địa bàn xã Thiệu Hợp khoảng 2 km. Tại huyện Hoằng Hóa, đoạn đường bắt đầu từ xã Thiệu Giang và kéo dài đến sông Chu. Cầu Núi Đọ cũng sẽ được mở theo bản đồ quy hoạch. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Hợp theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).      

     Đường sẽ mở ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.               

3. Đường nối TP Thanh Hóa - Định Công 

Sẽ có 1 đường nối TP Thanh Hóa và xã Định Công (huyện Yên Định) được mở theo quy hoạch. Đoạn đường bắt đầu từ khu vực ven sông Chu, kéo dài khoảng 3 km đến xã Thiệu Quang (huyện Thiệu Hóa) 

 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Hợp theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).       

 

       Đường sẽ mở ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                

 

 

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).