Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Duy, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

Thiệu Duy là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía bắc của huyện, thuộc tả ngạn sông Chu. Hiện xã Thiệu Duy gồm có 7 làng, đó là Xử Nhân, Đông Mỹ, Đông Hòa, Đồng Miên, Phú Điền, Cư Khánh và Khánh Hội. Phía đông của xã Thiệu Duy giáp xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa), phía nam giáp xã Tân Châu (huyện Thiệu Hóa) qua ranh giới tự nhiên là sông Chu và xã Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa), phía tây giáp thị trấn Thiệu Hóa và các xã Thiệu Phú, Thiệu Long (huyện Thiệu Hóa), phía bắc giáp xã Thiệu Giang (huyện Thiệu Hóa).

1. Đường Thiệu Giang - QL45 - QL47 

Theo bản đồ quy hoạch, đường nối xã Thiệu Giang với QL45 - QL47 sẽ đi qua địa bàn xã Thiệu Duy. Đoạn sẽ mở bắt đầu từ đường Bắc sông Chu tại thôn Xử Nhân 1, kéo dài khoảng 3 km cắt qua sông Cầu Chày. Cuối cùng kết thúc tại thôn Hưng Lâm, xã Thiệu Giang.  

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Duy theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).     

    Đường sẽ mở ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.              

2. Đường Bắc sông Chu 

Đường Bắc sông Chu tiếp tục được kéo dài qua địa bàn phía nam của xã. Đoạn đường nối dài từ thị trấn Thiệu Hóa và xã Thiệu Nguyên, sau đó đi qua thôn Xử Nhân (xã Thiệu Nguyên) khoảng 1 km. Đoạn đường sẽ tiếp tục kéo dài đến huyện Hoằng Hóa. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Duy theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).      

     Đường sẽ mở ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.               

 Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).