Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Công, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

Thiệu Công là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía bắc của huyện. Phía đông của xã Thiệu Công giáp các xã Thiệu Long và Thiệu Phú (huyện Thiệu Hóa), phía nam giáp các xã Thiệu Phú và Thiệu Tiến (huyện Thiệu Hóa), phía tây giáp xã Thiệu Thành (huyện Thiệu Hóa), phía bắc giáp xã Định Bình (huyện Yên Định).

1. Đường TP Thanh Hóa - Ngọc Lặc 

Theo bản đồ quy hoạch, đường kết nối TP Thanh Hóa - Ngọc Lặc sẽ đi qua địa bàn phía bắc của xã. Đoạn đường sẽ cắt qua đường QL45, kéo dài qua địa bàn xã khoảng 3 km và đi qua thôn Oanh Kiều. 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Công theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).          

 Đường sẽ mở ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                   

2. Đường nối QL45 - Q47 

Tuyến đường nối QL45 và QL47 sẽ được mở cắt qua đường Thanh Hóa - Ngọc Lặc nêu phía trên. Đoạn đường kéo dài khoảng 1,5 km và tiếp tục kéo dài về hướng sông Chu. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Công theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).           

  Đường sẽ mở ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                    

3. Đường QL45 - Thiệu Tiến 

Tại địa bàn phía nam của xã, sẽ có đường nối xã Thiệu Tiến với QL45 được mở. Tại xã Thiệu Công, đoạn sẽ mở kéo dài khoảng 2 km, đi qua thôn Xuân Quan và cắt qua sông Cầu Chày. Đoạn đường sẽ tiếp tục kéo dài đến QL45, đoạn đi qua xã Thiệu Phú. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Công theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).            

   Đường sẽ mở ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                     

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).