Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Long, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

 

Thiệu Long là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía bắc của huyện. Hiện nay, xã Thiệu Long gồm có 8 làng, đó là: Minh Đức, Đông Lỗ, Phú Lai, Phong Phú, Thành Đạt, Hưng Long, Tiên Nông, Tiên Long. Phía đông của xã Thiệu Long giáp xã Thiệu Giang (huyện Thiệu Hóa), phía nam giáp các xã Thiệu Duy và Thiệu Phú (huyện Thiệu Hóa), phía tây giáp xã Thiệu Công (huyện Thiệu Hóa), phía bắc giáp các xã Định Bình, Định Hòa và Định Thành (huyện Yên Định). 

 1. Đường TP Thanh Hóa - Ngọc Lặc

Một trong những đường sẽ mở đáng chú ý trên địa bàn xã Thiệu Long là đường nối TP Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc. Tuyến đường đi qua địa bàn xã khoảng 3 km và cắt qua đường QL45. 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Long theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).         

    Đường sẽ mở ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                  

2. Đường Quốc lộ cải dịch

Đoạn sẽ mở vuông góc với đường nối TP Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc, đi qua địa bàn xã khoảng 1,5 km. Đoạn đường sẽ tiếp tục kéo dài qua thị trấn Thiệu Hóa, khu vực sông Chu và song song với đường QL45. 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Long theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).          

     Đường sẽ mở ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                   

3. Đường vuông góc với đường TP Thanh Hóa - Ngọc Lặc  

Tại khu vực phía đông xã, sẽ có thêm 1 đường vuông góc với đường TP Thanh Hóa - Ngọc Lặc được mở. Đoạn đường có chiều dài khoảng 350 m và nằm gần khu vực thôn Đông Lỗ. 

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thiệu Long theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím).           

      Đường sẽ mở ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                    

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).