Tags

Đấu giá đất Kon Tum

Tìm theo ngày
Đấu giá đất Kon Tum mới nhất

Đấu giá đất Kon Tum mới nhất

Thông tin đấu giá đất Kon Tum sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đấu giá tại 1 thành phố và 9 huyện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Gồm, 9 huyện: Đấu giá đất ở huyện Đăk Glei, Đăk Hà, Đăk Tô, Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Tu Mơ Rông.

Tại 1 thành phố: Đấu giá đất ở thành phố Kon Tum.

Bên cạnh đó, đấu giá đất Kon Tum cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin đấu giá đất gồm có vị trí, diện tích khu đất đấu giá theo quy hoạch ở thành phố và huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá.

- Giá khởi điểm và giá đặt trước của khu đất được đấu giá.

- Sơ đồ khu đất được đấu giá.

- Hình ảnh mô tả khu đất được đấu giá.