Tags

Đấu giá đất Phú Thọ

Tìm theo ngày
Thông tin đấu giá đất Phú Thọ mới nhất

Thông tin đấu giá đất Phú Thọ mới nhất

Thông tin đấu giá đất Phú Thọ sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đấu giá tại 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cụ thể:

Gồm, 1 thành phố: Đấu giá đất ở TP Việt Trì.

Tại 1 thị xã: Đấu giá đất ở thị xã Phú Thọ.

Tại 11 huyện: Đấu giá đất ở huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh. 

Bên cạnh đó, đấu giá đất Phú Thọ cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin đấu giá đất gồm có vị trí, diện tích khu đất đấu giá theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn và huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

- Thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá.  

- Giá khởi điểm và giá đặt trước của khu đất được đấu giá. 

- Sơ đồ khu đất được đấu giá.

- Hình ảnh mô tả khu đất được đấu giá.

Mục đích chính của “đấu giá đất Phú Thọ”

Mục tiêu chính của việc đấu giá đất Phú Thọ là:

- Giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.