Tags

đấu giá đất Quảng Bình

Tìm theo ngày
Đấu giá đất Quảng Bình mới nhất

Đấu giá đất Quảng Bình mới nhất

Thông tin đấu giá đất Quảng Bình sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực ở 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Gồm, 1 thành phố: Đất đấu giá ở thành phố Đồng Hới.

Tại 1 xã: Đất đấu giá ở xã Ba Đồn.

Tại, 6 huyện: Đất đấu giá ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa

Bên cạnh đó, đấu giá đất ở Quảng Bình cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các vị trí đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tổng số khu vực sẽ mở đấu giá đất ở thành phố, xã, huyện.

- Thông tin về đất đấu giá bao gồm: đơn vị tổ chức đấu giá, vị trí đấu giá, tổng diện tích, giá bán, thời gian xem tài sản, thời gian nhận hồ sơ đấu giá, thời gian nộp tiền đặt trước.