Quảng Bình đấu giá 11 thửa đất ở tại huyện Bố Trạch, khởi điểm từ 670 triệu đồng/thửa

11 thửa đất ở tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có diện tích từ 160 m2/thửa đến 301,9 m2/thửa.

Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với11 thửa đất ở tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích các thửa đất từ 160 m2/thửa đến 301,9 m2/thửa. 11 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 670 triệu đồng/thửa đến 2,53 tỷ đồng/thửa.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 28/10 đến 16h30 ngày 14/11 tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

Khách hàng xem tài sản từ ngày 2/11 đến ngày 3/11 tại vị trí các thửa đất đưa ra đấu giá (nếu có nhu cầu liên hệ trước ngày 2/11 để Công ty sắp xếp thời gian cụ thể).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 10/11 đến 16h30 ngày 14/11, tiền đặt trước từ 15% đến 20% giá khởi điểm của từng thửa đất (các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Buổi công bố giá được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 17/11 tại hội trường UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà, số điện thoại 0232 3896333. 

chọn
Đất Xanh báo lãi sau thuế giảm 70%, lượng tiền mặt còn 40% so với đầu kỳ
Năm 2022 Đất Xanh ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 71% so với năm 2021, đạt 469 tỷ đồng, riêng trong quý IV/2022, công ty ghi nhận mức lỗ sau thuế 460 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 245,5 tỷ đồng, do tình hình khó khăn chung của thị trường dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ của công ty sụt giảm.