Doanh thu Dầu Tường An năm 2020 cao kỷ lục

Dầu Tường An ghi nhận doanh thu đạt 5.247 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 26% so với năm 2019 và vượt 15% kế hoạch năm.

CTCP Dầu Thực vật Tường An (Mã: TAC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần đạt 5.247 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 221 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước đó. Mức doanh thu này cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.558 tỷ đồng và lãi trước thuế 193 tỷ đồng. Với kết quả trên, Dầu Tường An đã cùng vượt 15% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

Công ty cho biết, với sự mục tiêu gia tăng doanh số, mở rộng ngành hàng, khai thác hiệu quả thị trường và quản lý chi phí hiệu quả nên biên lợi nhuận gộp năm 2020 thấp hơn so với năm 2019 (14,5% so với 16%).

Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong giai đoạn này chỉ tăng khoảng 4%. Do đó, biên lợi nhuận thuần và biên lợi nhuận trước thuế có cải thiện, lần lượt đạt 4,1% và 4,2%.

Trong thời gian sắp tới, Dầu Tường An cho biết sẽ tập trung phát triển đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tối ưu hóa mô hình chuỗi cung ứng và hoạt động hiệu quả. 

Thông qua mô hình kinh doanh hiệu quả và thương hiệu vững mạnh, Dầu Tường An hướng đến trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành dầu ăn ở Việt Nam và mở rộng sang các ngành hàng thực phẩm khác theo định hướng của Tập đoàn.

Cùng với Dầu Tường An, một thành viên khác thuộc Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) là CTCP Đông lạnh KIDO (KIDO Foods - Mã: KDF) cũng đã báo lãi tăng trưởng, đạt gần 157 tỷ đồng.

Thông tin thêm về Dầu Tường An, ngày 26/2 tới đây sẽ diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nội dung cụ thể phía công ty chưa công bố, nhưng có thể liên quan đến kế hoạch sáp nhập vào Tập đoàn KIDO. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến vào ngày 1/2/2021.

chọn