Dự kiến thu hút 1,2 tỷ USD vốn FDI vào 5 khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh dự kiến kế hoạch thu hút đầu tư các dự án FDI 2023 với tổng nguồn vốn gần 1,2 tỷ USD vào 5 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chiều 1/2, UBND tỉnh Quảng Ninh có buổi họp kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch tổng thể thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, danh mục dự án FDI dự kiến thu hút vào các khu công nghiệp năm 2023 gồm 18 dự án. Cụ thể là 16 dự án đầu tư mới và hai dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1,2 tỷ USD, tăng trên 10% chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2023 đã đề ra.

Tại thị xã Quảng Yên, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong thu hút 4 dự án; Khu công nghiệp Sông Khoai thu hút 6 dự án; Khu công nghiệp Đông Mai thu hút ba dự án, tất cả đều là các dự án mới.

Tại TP Móng Cái, Khu Công nghiệp Hải Yên dự kiến thu hút một dự án mới và tại huyện Hải Hà, Khu công nghiệp Texhong dự kiến thu hút hai dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho hai dự án.

Hiện tại, các dự án dự kiến thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Đông Mai, Hải Yên cơ bản đủ điều kiện thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các dự án còn lại gặp một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu san lấp mặt bằng đầu tư hạ tầng kỹ thuật… 

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế lên kế hoạch chi tiết tiến độ cụ thể cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từng dự án theo từng quý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/2.

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.