Đường liên cảng Nhơn Trạch hơn 4.100 tỷ đồng chưa thể làm vì vướng quy hoạch

Tuyến đường liên cảng huyện Nhơn Trạch có nhiều đoạn không phù hợp với quy hoạch, trong đó có 600 m2 ở vị trí nút giao với cầu Cát Lái. Vì vậy, tới nay dự án vẫn chưa được phê duyệt và triển khai xây dựng.

Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch sẽ kết nối từ khu công nghiệp Ông Kèo với đường vào Cảng Việt Thuận Thành. (Ảnh: UBND tỉnh Đồng Nai).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai, tuyến đường liên cảng huyện Nhơn Trạch có chiều dài hơn 15 km, điểm đầu tuyến nối với đường ranh khu công nghiệp Ông Kèo và điểm cuối tuyến nối với đường vào cảng Việt Thuận Thành.

Trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư dự án, có hơn 6 km đoạn đầu tuyến không phù hợp với quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Do đó, tỉnh đã có chủ trương phân kỳ dự án để triển khai thực hiện. Theo đó, giai đoạn 1 thuộc đoạn cuối tuyến sẽ được triển khai đầu tư xây dựng trước.

Tháng 9/2022, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Theo đó, dự án đường liên Cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 sẽ có chiều dài gần 9 km với điểm đầu tuyến tại rạch Ông Mai, xã Phú Đông và điểm cuối tuyến tại vị trí khớp với Cảng Việt Thuận Thành, xã Phú Hữu.

Song sau gần hai năm sau ngày được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư, đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 đến nay vẫn chưa thể phê duyệt dự án đầu tư.

Lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch cho hay, quá trình lập hồ sơ dự án có phát sinh diện tích khoảng 600 m2 ở vị trí nút giao với cầu Cát Lái không phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, do vị trí nút giao chưa phù hợp giữa các quy hoạch nên các sở, ngành có ý kiến chờ để điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung. Chính vì vậy, đến nay, dự án đầu tư vẫn chưa được phê duyệt.

Theo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng.

Tuyến đường này trước đó đã được tỉnh kiến nghị và trung ương đã đồng ý đưa vào danh mục dự án liên vùng. Do đó, trong tổng mức đầu tư của dự án có 2.000 tỷ đồng vốn do trung ương hỗ trợ, bố trí cho giai đoạn từ năm 2021 - 2025. Song đến nay, số vốn đã được bố trí cũng như giải ngân còn rất thấp.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay, đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 mới chỉ giải ngân được gần 20 tỷ đồng bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư. Với số vốn còn lại gần 1.900 tỷ đồng, thời hạn bố trí vốn và giải ngân chỉ còn đến hết năm 2025.

Hiện nay, hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đã được trình Bộ Xây dựng thẩm định. Nếu tiến độ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung hoàn thành trong quý II năm nay và huyện Nhơn Trạch cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng thì Đồng Nai sẽ hoàn thành giải ngân nguồn vốn 2.000 tỷ đồng đến hết năm 2025.

Tại Hội nghị Giao ban các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh hồi tháng 4, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thúc đẩy nhanh đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1. 

chọn
Hé lộ tình tiết bữa trưa 'bàn kế' huy động hơn 30.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan
Bà Trương Mỹ Lan khai nhận đã mời lãnh đạo SCB, TVSI, Vạn Thịnh Phát tới ăn trưa để bàn kế hoạch phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB.