Đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường và Hải Hậu sau 16 tháng thi công

Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.

Sơ đồ tuyến đường qua huyện Xuân Trường và Hải Hậu.

 Ngày 24/12, UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ khởi công tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Dự án được kết nối trực tiếp với tuyến đường trục phía Nam thành phố Nam Định và cầu sông Đào đi vào trung tâm thành phố Nam Định có chiều dài toàn tuyến gần 25 km, tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, quy mô đường cấp I đồng bằng (định hướng cao tốc sau năm 2030), vận tốc thiết kế 100km/h, bề rộng nền đường 39m, mặt đường 8 làn xe, giải phóng mặt bằng trên phạm vi toàn tuyến với mặt cắt ngang khoảng 100 m. Trên địa bàn huyện Xuân Trường, tuyến đường này bắt đầu từ đoạn cầu vượt sông Ninh Cơ (dự án xây dựng mới một đơn nguyên cạnh cầu Lạc Quần).  

 Trên địa bàn huyện Xuân Trường, dự án đi qua các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến và Xuân Hòa.  

Hiện, trên địa bàn xã Xuân Kiên, nhiều nhà dân thuộc diện giải phóng mặt bằng để làm đường vẫn chưa di dời.

 Từ cầu Lạc Quần, tuyến đường đi qua các xã Xuân Kiên, Xuân Tiến và hướng về xã Xuân Hòa. Trong đó có một đoạn mở rộng đường hiện hữu.

Hình ảnh đoạn tuyến đang xây dựng gần UBND xã Xuân Hòa. Khu vực này hiện cũng có một số nhà dân chưa di dời.

 Trên địa bàn huyện Xuân Trường, dự án đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng chủ yếu đi qua khu vực đất nông nghiệp. 

Trên địa bàn huyện Xuân Trường, dự án có tổng diện tích khoảng 50,8 ha ảnh hưởng tới 753 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.  

Tính đến đầu tháng 5 vừa qua, đối với phần đất nông nghiệp ngoài đồng UBND huyện Xuân Trường đã bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai thi công dự án và chi trả 2 đợt bồi thường, hỗ trợ cho 646 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng số tiền chi trả 69,57 tỷ đồng. 

 Đối với đất ở KDC, UBND huyện đã phê duyệt phương án BTHT với tổng kinh phí là 236.572.912.000 đồng. Đến nay, xã Xuân Hoà đã có 47/47 hộ gia đình và 3 từ đường nhất trí phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền đã chi trả là 117,37 tỷ đồng. 

 Xã Xuân Kiên có 34/58 hộ và 2 từ đường, 2 miếu đã nhất trí phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện còn 19 hộ dân chưa đồng ý với phương án BTHT.   

 Tuyến đường đi qua xã Hải Nam, huyện Hải Hậu với chiều dài chỉ khoảng 0,87 km. 

Trên địa bàn hai huyện này, dự án đường mới kết thúc ở cầu vượt sông Sò. Đoạn tiếp theo thuộc huyện Giao Thủy.