Đường sẽ mở ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Thị trấn Sịa là một trong 11 xã, thị trấn của huyện Quảng Điền. Thị trấn Sịa có diện tích 11,8 km², dân số năm 2012 là 10.098 người, mật độ dân số đạt 903 người/km². Thị trấn giáp với nhiều xã khác của huyện Quảng Điền.

Trên địa bàn thị trấn có tuyến giao thông quan trọng như đường tỉnh lộ 4, đường tỉnh lộ 9 và đường tỉnh lộ 11A. Bên cạnh đó, đường Lê Tư Thành, Trương Thị Dương, Đặng Hữu Phổ, Trần Bá Song là những đường lớn tại thị trấn.

Trong tương lai, thị trấn Sịa sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường kéo dài khoảng 1,5 km, chạy song song với đường Trần Trùng Quang, cắt qua đường Nguyễn Vịnh. 

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở thị trấn Sịa được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở thị trấn Sịa thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế:  

Đường sẽ mở ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thị trấn Sịa thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch thị trấn Sịa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế . Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở thị trấn Sịa trên bản đồ quy hoạch giao thông thị trấn Sịa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở thị trấn Sịa TẠI ĐÂY.