Đất có quy hoạch ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Thị trấn Sịa là một trong 11 xã, thị trấn của huyện Quảng Điền. Thị trấn Sịa có diện tích 11,8 km², dân số năm 2012 là 10.098 người, mật độ dân số đạt 903 người/km². Thị trấn giáp với nhiều xã khác của huyện Quảng Điền.

Cụ thể, phía đông giáp xã Quảng Phước; phía tây giáp xã Quảng Vinh; phía nam giáp xã Quảng Vinh và xã Quảng Thọ; phía bắc giáp xã Quảng Lợi và phá Tam Giang.

Trên địa bàn thị trấn hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở thị trấn Sịa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới. 

Đất có quy hoạch ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thị trấn Sịa trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Một trong những khu đất có quy hoạch của thị trấn Sịa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu đất được khoanh viền xanh là khu đất thuộc diện đất có quy hoạch với chức năng sử dụng là đất an ninh, quốc phòng. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đất có quy hoạch ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.