Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Xã Thủy Phù là một trong 10 phường, xã của thị xã Hương Thủy. Xã có diện tích 34,01 km², dân số theo niên giám thống kê năm 2017 là 13.548 người. Xã giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc. 

Cụ thể, phía đông giáp xã Vinh Thái (huyện Phú Vang); phía tây giáp xã Phú Sơn; phía nam giáp xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc); phía bắc giáp phường Phú Bài. 

Xã có 12 thôn: 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9 và 10. Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, một phần diện tích của xã là khu đô thị Phú Bài và khu công nghiệp Phú Bài. Bên cạnh đó, sân bay Quốc tế Phú Bài nằm ngay sát địa giới phía bắc của xã. 

Ngoài ra, từ trung tâm xã tới trung tâm TP Huế cách khoảng 19 km; tới bến xe phía Nam TP Huế cách khoảng 16 km; tới trung tâm thị xã Hương Thủy cách khoảng 8 km.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới. Hoặc người dân có thể tra cứu một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế và bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:  

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thủy Phù trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem thêm quy hoạch đất xã Thủy Phù trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế TẠI ĐÂY.

Xem thêm quy hoạch đất xã Thủy Phù trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Phù TẠI ĐÂY.